Tipy a odkazy

TIPY A ODKAZY

V této sekci vám nabízíme kontakty na organizace, instituce a úřady, které poskytují různé služby a podporu, ať už prezenčně nebo online. Jedná se o oblast psychologické podpory, sociálních služeb, kurzů češtiny i volnočasových aktivit pro děti a mládež. Primárně se zaměřujeme na oblast vzdělávání, ale naleznete zde i kontakty na organizace a úřady, které nabízí podporu a informace v oblasti zaměstnanosti, humanitárních dávek, bydlení či zdraví.
Také zde naleznete ke stažení důležité formuláře z oblasti vzdělávání a odkazy na slovníčky, jazykové pomůcky a učebnice pro jazykový rozvoj.
U jazykových kurzů a volnočasových aktivit upozorňujeme na to, že se nejedná o aktuální přehled kurzů a kroužků, jsou to kontakty na organizace, které je pořádají.Nabídka bezplatné psychologické podpory pro lidi zasažené válkou je poměrně široká. Ukrajinsky a rusky mluvící specialisté a specialistky s vámi a/či vašimi dětmi ochotně proberou jakoukoliv situaci.
Nevíte, jaká vlastně vaše situace je, nebo váháte, jestli opravdu potřebujete pomoc? Zkuste stránky Opatruj se: dozvíte se zde víc o psychickém zdraví a najdete praktické tipy, jak pečovat o duševní rovnováhu. Pomocí ověřených testů získáte cenný vhled do své situace.

 

Řada organizací nabízí osobní konzultace s terapeuty v ukrajinském nebo ruském jazyce:

Pokud cítíte, že by pro vás bylo komfortnější setkat se online či promluvit si po telefonu, podívejte se na nabídku konzultací na dálku.

Další odkazy:

Výhradně česky:V každém kolektivu, i v tom třídním, se různými způsoby projevuje jeho dynamika a vztahy mezi jeho jednotlivými členy. Včetně těch nezdravých až škodlivých. Proto je potřeba dynamice vztahů mezi dětmi věnovat pozornost, a to nejen z pozice vyučujícího a dalších profesí působících ve škole, ale i z vaší pozice rodiče. Často máte možnost si všimnout až dopadu negativních vztahů na psychický a fyzický stav vašeho dítěte, aniž byste věděli, co se děje ve škole. A nedovedete si chování vašich dětí vysvětlit. Jedním z těchto jevů je šikana.

Šikana je chování, které je záměrné a opakované. Jeho cílem je ublížit, ponížit, zesměšnit, ohrozit či zastrašit. Síly mezi jedincem či skupinou jsou nerovnoměrně rozložené a jedinec či skupina se nemohou či neumí bránit. Může se jednat o psychické či fyzické útoky.

Abyste mohli předejít závažnému vývoji situace a včasně si všimnout, že něco není v pořádku, je velmi důležité se aktivně zajímat o své dítě. Povídejte si s ním o běžných věcech a vyhraďte si čas na společné aktivity. Pracujte na oboustranné důvěře, a hlavně buďte empatičtí k jeho prožívání. Nebojte se před dětmi dát najevo i své emoce a stále své dítě ujišťujte, že jste zde pro něj.

Dítě může skutečnost šikany skrývat. Může se to dít například proto, že se bojí možných následků vašeho zásahu, nebo jednoduše proto, že si není jisté, že to, co se děje, není normální. Jak vy, tak vaše dítě, byste měli mít jasno v tom, jaké chování se nachází za hranicí přípustného „obyčejného škádlení“. Už jenom to, že to dítě bude schopno rozpoznat a postavit se tomu, je dobrý předpoklad pro to, aby se nestalo obětí šikany.

Níže vám nabízíme informace o tom, jaké jsou znaky šikany a jaké chování vašeho dítěte vám může napovědět, že je obětí šikany. Nabídneme vám i postup, jak při podezření na šikanu jednat a na koho se obrátit. Také se můžete podívat na video Děje se něco? Není to šikana?

Jak poznám, že je moje dítě šikanováno?

Přímé znaky šikany mohou být například:

 • posměšné poznámky na adresu jedince, přezdívky, ponižování, nadávky, vtipy na jeho účet
 • kritika žáka pohrdavým a nepřátelským až nenávistným tónem
 • vydírání, nátlak na věcné nebo finanční dary
 • příkazy od jiných jedinců, které má vykonat, a podřizování se jim
 • nátlak k vykonávání či spoluúčasti na nemorálních až trestných činech
 • strkání, kopání, šťouchání, rány, které oběť neoplácí
 • rvačky, ve kterých je jeden zřetelně slabší a snaží se uniknout

Je důležité všímat si možných znaků šikanování. Ty mohou být například:

 • za dítětem nepřicházejí spolužáci, nemá kamarády, se kterými by trávilo volný čas
 • dítě odkládá odchod z domova, ztrácí chuť chodit do školy (zejména, když ji dříve mělo rádo)
 • dítě ztrácí chuť k jídlu, stěžuje si na neurčité bolesti břicha, hlavy či přehnaně reaguje na zdravotní obtíže
 • dítě doma bývá smutné, nešťastné, pláče a uzavírá se do sebe
 • dítě často hlásí ztrátu či poškození svých věcí
 • dítě je neobvykle agresivní a projevuje zlobu vůči ostatním dětem, sourozencům či rodičům
 • dítě ztrácí zájem o učení a schopnost se na něj soustředit či se náhle a nevysvětlitelně zhorší jeho školní prospěch

Jak postupovat při podezření na šikanu?

Na koho se obrátit, když vaše dítě řeší nějaký problém?
Při řešení šikany dítěte je důležité nepodléhat emocím, neřešit situaci s agresorem a jeho rodiči, ale obrátit se na školu. Zároveň je velmi důležité, abyste situaci neřešili bez vědomí vašeho dítěte. Samozřejmě se může stát, že vaše dítě bude proti jakémukoliv zásahu. Taková reakce je přirozená a může být vnímána jako další varovný signál o závažnosti situace, kdy dítě má strach z následků zásahu. Měli byste dítěti pomoci dojít k tomu, že je situace řešitelná, že to, co se děje, není normální a že je lepší se tomu postavit než nechat být.

Pokud oznámíte podezření na šikanu, můžete napsat oficiální prosbu o setkání, na kterém by měl být přítomen třídní učitel, výchovný poradce či metodik prevence a vedení školy (např. zástupce ředitele). Tato žádost se adresuje všem zmíněným. Škola na takovou výzvu musí reagovat a rodiče vyslechnout!

Rodič má právo na informace, jak škola postupovala a jaký je závěr šetření.

Šikana — na koho se obrátit

Pro další podporu využijte tyto odkazy:Řada organizací kromě běžně nabízených služeb spravuje také telefonické informační linky v ukrajinském jazyce, na kterých můžete rychle získat základní informační podporu a případně další služby (např. tlumočení po telefonu, administrativní a právní asistenci, krizovou intervenci a psychosociální podporu).

Užitečné oficiální Telegram kanály pro lidi z Ukrajiny

  • Všechny kanály najednou naleznete zde
  • Nebo si prohledněte seznam v publikaci na našem kanálu @META_info UA

Informační linky NNO

Další pomáhající organizace

Úřední informační linky
 

I. Organizace, jazykové školy a další instituce, které nabízejí kurzy češtiny

 

II. Kurzy s akreditací MŠMT

  Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy může udělit akreditaci na 3 typy rekvalifikačních kurzů českého jazyka: „Český jazyk pro cizince – základní kurz“ (úroveň A1) a „Český jazyk pro cizince – navazující kurz“ (úroveň A2)  a „Český jazyk pro cizince – pro pokročilé“ (úroveň B1).
   
  Pokud má instituce poskytující jazykové vzdělávání na své kurzy příslušnou akreditaci, můžete si zažádat o proplacení ceny kurzu na Úřadu práce (na kontaktním pracovišti dle vašeho bydliště).

  • Abyste mohli o rekvalifikaci požádat, musíte se nejdříve zaregistrovat na ÚP jako zájemce o zaměstnání. Požádat online nebo stáhnout formulář k osobnímu podání můžete zde.
  • Následně musíte vyplnit formulář “Zájem o rekvalifikaci” a nechat si ho potvrdit jazykovou školou (většina škol uvádí na svých webových stránkách kontakt na osobu, která vám s vyplněním formuláře pomůže). Formulář ke stažení naleznete zde.
  • Vámi vyplněný a jazykovou školou potvrzený formulář podávejte osobně na vaší pobočce ÚP (seznam včetně úředních hodin naleznete zde.
  • Dále postupujte podle pokynů zvolené jazykové školy.

  Rekvalifikační kurzy v Praze nabízejí:

  Žádost o akreditovaný kurz češtiny jako rekvalifikaci lze podat také online na stránkách Úřadu Práce pomocí vyhledávání rekvalifikačních kurzů.
  Pro vysvětlení postupu, jak zobrazit aktuální akreditované kurzy češtiny a jak podat online žádost o vybraný kurz rekvalifikace, můžete využít podrobnou instrukci od jazykové školy ICJ.
  Pro aktuální přehled nabídky rekvalifikačních kurzů ve vašem regionu se obraťte na nejbližší Integrační centrum.

 

III. Přípravné a zdokonalovací kurzy

  Na tematickém portálu STUDY IN najdete přehled možností jazykové přípravy ke studiu na českých vysokých školách.

  Žáci střední školy v Praze mají možnost bezplatně navštěvovat zdokonalovací kurzy  ve Státní jazykové škole hlavního města Prahy (SJS). Přihlašování je možné do naplnění kapacity v průběhu celého školního roku.

 

IV. Aplikace, e-learningové kurzy a další online nástroje pro samostudium a procvičování

 

V. Aplikace a skupiny pro jazykovou výměnu s rodilými mluvčími a tematické profily na sociálních sítích

 

VI. Konverzační klubyNabídka aktivit pro volný čas je pestrá: najdete kroužky různých zaměření (sportovní, umělecké, vědecké, řemeslné), organizovaný turismus, prázdninové tábory ─ příměstské i pobytové, jednorázové výlety, workshopy či jiné akce.

Mezi hlavní organizátory aktivit pro mládež patří Domy dětí a mládeže (DDM), sportovní oddíly či kluby, organizace českých skautů, turistické oddíly (TOM) či Základní umělecké školy (ZUŠ).

 • Více o zaměření aktivit a kroužků, přihlašování do nich a další praktické informace naleznete v sekci Volnočasové aktivity.
 • Nejaktuálnější informace o volnočasových aktivitách ve vašem regionu zjistíte v integračním centru vašeho kraje.
 • Na volnočasové aktivity lze získat finanční podporu díky projektu Darujeme kroužky.

Praha

Celá ČR 

 

Placené materiály.

 

Připravujeme pro vás seznam dostupných jazykových učebnic, zatím se můžete inspirovat zde: https://inkluzivniskola.cz/cdj-ucebnice-materialy