Tipy a odkazy

TIPY A ODKAZY

V této sekci vám nabízíme kontakty na organizace, instituce a úřady, které poskytují různé služby a podporu, ať už prezenčně nebo online. Jedná se o oblast psychologické podpory, sociálních služeb, kurzů češtiny i volnočasových aktivit pro děti a mládež. Primárně se zaměřujeme na oblast vzdělávání, ale naleznete zde i kontakty na organizace a úřady, které nabízí podporu a informace v oblasti zaměstnanosti, humanitárních dávek, bydlení či zdraví.
Také zde naleznete ke stažení důležité formuláře z oblasti vzdělávání a odkazy na slovníčky, jazykové pomůcky a učebnice pro jazykový rozvoj.
U jazykových kurzů a volnočasových aktivit upozorňujeme na to, že se nejedná o aktuální přehled kurzů a kroužků, jsou to kontakty na organizace, které je pořádají.Nabídka bezplatné psychologické podpory pro lidi zasažené válkou je poměrně široká. Ukrajinsky a rusky mluvící specialisté a specialistky s vámi a/či vašimi dětmi ochotně proberou jakoukoliv situaci.
Nevíte, jaká vlastně vaše situace je, nebo váháte, jestli opravdu potřebujete pomoc? Zkuste stránky Opatruj se: dozvíte se zde víc o psychickém zdraví a najdete praktické tipy, jak pečovat o duševní rovnováhu. Pomocí ověřených testů získáte cenný vhled do své situace.

 

Řada organizací nabízí osobní konzultace s terapeuty v ukrajinském nebo ruském jazyce:

Pokud cítíte, že by pro vás bylo komfortnější setkat se online či promluvit si po telefonu, podívejte se na nabídku konzultací na dálku.

Další odkazy:

Výhradně česky:Řada organizací kromě běžně nabízených služeb spravuje také telefonické informační linky v ukrajinském jazyce, na kterých můžete rychle získat základní informační podporu a případně další služby (např. tlumočení po telefonu, administrativní a právní asistenci, krizovou intervenci a psychosociální podporu).

Užitečné oficiální Telegram-kanály pro lidi z Ukrajiny

Informační linky NNO

Další pomáhající organizace

Úřední informační linky
 

I. Organizace, jazykové školy a další instituce, které nabízejí kurzy češtiny

 

II. Kurzy s akreditací MŠMT

  Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy může udělit akreditaci na 3 typy rekvalifikačních kurzů českého jazyka: „Český jazyk pro cizince – základní kurz“ (úroveň A1) a „Český jazyk pro cizince – navazující kurz“ (úroveň A2)  a „Český jazyk pro cizince – pro pokročilé“ (úroveň B1).
   
  Pokud má instituce poskytující jazykové vzdělávání na své kurzy příslušnou akreditaci, můžete si zažádat o proplacení ceny kurzu na Úřadu práce (na kontaktním pracovišti dle vašeho bydliště).

  • Abyste mohli o rekvalifikaci požádat, musíte se nejdříve zaregistrovat na ÚP jako zájemce o zaměstnání. Požádat online nebo stáhnout formulář k osobnímu podání můžete zde.
  • Následně musíte vyplnit formulář “Zájem o rekvalifikaci” a nechat si ho potvrdit jazykovou školou (většina škol uvádí na svých webových stránkách kontakt na osobu, která vám s vyplněním formuláře pomůže). Formulář ke stažení naleznete zde.
  • Vámi vyplněný a jazykovou školou potvrzený formulář podávejte osobně na vaší pobočce ÚP (seznam včetně úředních hodin naleznete zde.
  • Dále postupujte podle pokynů zvolené jazykové školy.

  Rekvalifikační kurzy v Praze nabízejí:

  Žádost o akreditovaný kurz češtiny jako rekvalifikaci lze podat také online na stránkách Úřadu Práce pomocí vyhledávání rekvalifikačních kurzů.
  Pro vysvětlení postupu, jak zobrazit aktuální akreditované kurzy češtiny a jak podat online žádost o vybraný kurz rekvalifikace, můžete využít podrobnou instrukci od jazykové školy ICJ.
  Pro aktuální přehled nabídky rekvalifikačních kurzů ve vašem regionu se obraťte na nejbližší Integrační centrum.

 

III. Přípravné a zdokonalovací kurzy

  Na tematickém portálu STUDY IN najdete přehled možností jazykové přípravy ke studiu na českých vysokých školách.

  Žáci střední školy v Praze mají možnost bezplatně navštěvovat zdokonalovací kurzy  ve Státní jazykové škole hlavního města Prahy (SJS). Přihlašování je možné do naplnění kapacity v průběhu celého školního roku.

 

IV. Aplikace, e-learningové kurzy a další online nástroje pro samostudium a procvičování

 

V. Aplikace a skupiny pro jazykovou výměnu s rodilými mluvčími a tematické profily na sociálních sítích

 

VI. Konverzační klubyNabídka aktivit pro volný čas je pestrá: najdete kroužky různých zaměření (sportovní, umělecké, vědecké, řemeslné), organizovaný turismus, prázdninové tábory ─ příměstské i pobytové, jednorázové výlety, workshopy či jiné akce.

Mezi hlavní organizátory aktivit pro mládež patří Domy dětí a mládeže (DDM), sportovní oddíly či kluby, organizace českých skautů, turistické oddíly (TOM) či Základní umělecké školy (ZUŠ).

 • Více o zaměření aktivit a kroužků, přihlašování do nich a další praktické informace naleznete v sekci Volnočasové aktivity.
 • Nejaktuálnější informace o volnočasových aktivitách ve vašem regionu zjistíte v integračním centru vašeho kraje.
 • Na volnočasové aktivity lze získat finanční podporu díky projektu Darujeme kroužky.

Praha

Celá ČR 

 

Placené materiály.

 

Připravujeme pro vás seznam dostupných jazykových učebnic, zatím se můžete inspirovat zde: https://inkluzivniskola.cz/cdj-ucebnice-materialy