faqcz

Odpovědi na vaše nejčastější dotazy

Vybíráme pro vás dotazy, se kterými se nejčastěji obracíte na nás nebo na Ukrajinskou infolinku MŠMT. Dotazy průběžně aktualizujeme, pokud zde přesto nenaleznete odpověď na vaši otázku, napište nám.

Zákon o PŠD se týká:

  • rodičů/zakonných představitelů dítěte ve věku povinné školní docházky
  • škol, jejich zřizovatelů (obec nebo městská část Prahy) a krajských úřadů (nebo Magistrát Hl.m. Prahy)

Rodiče mají povinnost zajistit ze své strany vzdělávání dítěte ve věku PŠD.
Spádová škola má povinnost přijmout dítě ve věku PŠD, pokud jí to umožňují kapacity.
V případě absence volných míst přechází zajištění přístupu dítěte ke vzdělávání do zodpovědnosti dané obce.
Pokud není možné najít místo ve škole ani na úrovni obce, odpovědnost musí přebrat krajský úřad a zabezpečit místo na úrovni kraje.“


Zákon o PŠD se vztahuje na poslední ročník předškolního vzdělávání (věk 5 let) a na 9 let základního vzdělávání (věk 6–15 let).
Tím pádem:
– dítě, kterému BUDE DOPLNĚNO