FAQ_CZ

Odpovědi na vaše nejčastější dotazy

Vybíráme pro vás dotazy, se kterými se nejčastěji obracíte na nás nebo na Ukrajinskou infolinku MŠMT. Dotazy průběžně aktualizujeme, pokud zde přesto nenaleznete odpověď na vaši otázku, napište nám.

 
Zákon o PŠD se týká:

  • rodičů/zakonných představitelů dítěte ve věku povinné školní docházky
  • škol, jejich zřizovatelů (obec nebo městská část Prahy) a krajských úřadů (nebo Magistrát Hl.m. Prahy)

Rodiče mají povinnost zajistit ze své strany vzdělávání dítěte ve věku PŠD.
Spádová škola má povinnost přijmout dítě ve věku PŠD, pokud jí to umožňují kapacity.
V případě absence volných míst přechází zajištění přístupu dítěte ke vzdělávání do zodpovědnosti dané obce.
Pokud není možné najít místo ve škole ani na úrovni obce, odpovědnost musí přebrat krajský úřad a zabezpečit místo na úrovni kraje.“
 


 
Zákon o PŠD se vztahuje na poslední ročník předškolního vzdělání (věk 5 let) a na 9 let základního vzdělání (věk 6–15 let).

Tím pádem:

  • dítě, které dne 31.8. dosáhne věku 5 let, musí začít v září doházet do povinného předškolního ročníku
  • dítě ve věku 1–9 třídy musí docházet na základní školu (1. třída — 6 let dnem 31.8.)

 


 
V první řadě upozorňujeme, abyste nepodávali origiánály dokumentů. Doporučujeme si pořídit nejdříve ověřenou kopii pomocí služby Czech POINT na poště. Postupujte tak především proto, aby se nepoškodil originální dokument (soudní překladatel musí fyzicky připojit překlad k překládanému dokumentu) a aby originál zůstal vždy u vás.
 
Nalézt soudního překladatele můžete na seznamu zde.
Stránky služby Czech POINT naleznete zde.
 


 
Tlumočení může být zajištěno ze strany školy nebo poradny pomocí interkulturních pracovníků prostřednictvím Národního pedagogického institutu — můžete o to požádat školu ještě před plánovanou schůzkou.
 
Pokud hledáte tlumočníka sami, máte několik možností.