Do školy společně

Informační portál pro rodiče z Ukrajiny

 

Praktické informace o českém školství, užitečné tipy a nástroje pro řešení reálných situací, důležitá upozornění, odkazy na podrobnější informace k daným tématům, odpovědi na nejčastější i aktuální otázky.

Dítě se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP)
To mě zajímá ->

Dvojjazyčná asistentka/asistent pedagoga (DAP)
To mě zajímá ->

Čeština online
To mě zajímá ->

Informační videa
Podívejte se na informační videa, ve kterých se dozvíte například o důležitých termínech, milnících a zajímavostech v českém školním roce, o běžných formách komunikace se školou či na koho se obracet.
Více informací o jednotlivých videích naleznete v sekci V české škole.

Odpovědi na Vaše nejčastější dotazy
Vybíráme pro vás dotazy, se kterými se nejčastěji obracíte na nás nebo na Ukrajinskou infolinku MŠMT. Dotazy průběžně aktualizujeme, pokud zde přesto nenaleznete odpověď na vaši otázku, napište nám.


Zákon o PŠD se týká:

  • rodičů/zakonných představitelů dítěte ve věku povinné školní docházky
  • škol, jejich zřizovatelů (obec nebo městská část Prahy) a krajských úřadů (nebo Magistrát Hl.m. Prahy)

Rodiče mají povinnost zajistit ze své strany vzdělávání dítěte ve věku PŠD.
Spádová škola má povinnost přijmout dítě ve věku PŠD, pokud jí to umožňují kapacity.
V případě absence volných míst přechází zajištění přístupu dítěte ke vzdělávání do zodpovědnosti dané obce.
Pokud není možné najít místo ve škole ani na úrovni obce, odpovědnost musí přebrat krajský úřad a zabezpečit místo na úrovni kraje.“


Zákon o PŠD se vztahuje na poslední ročník předškolního vzdělávání (věk 5 let) a na 9 let základního vzdělávání (věk 6–15 let).


Tipy a odkazy
V této sekci naleznete ve třech částech především kontakty, tipy na materiály, online nástroje a užitečné informace. Vše se vyskytuje i v jednotlivých sekcích napříč portálem. Do této sekce jsme odkazy shromáždili, abyste mohli rychle na jednom místě najít a stáhnout, co právě potřebujete.

Duševní zdraví a wellbeing


NNO a další pomáhající organizace, instituce a úřady

Výuka a procvičování češtiny


Volnočasové aktivity


Formuláře ke stažení


Slovníčky, jazykové pomůcky a učebnice