Od batolat po středoškoláky

Od batolat po středoškoláky


Řada kroužků se nabízí dětem dokonce už od prvního roku života v doprovodu rodičů nebo prarodičů. Oblíbenými aktivitami pro nejmenší jsou plavání, cvičení, společné hraní s říkankami, písničkami a tanečky, výtvarné nebo hudební aktivity, Montessori herny apod.

Od 3 let už chodí obvykle děti do kroužků samostatně. Pro děti ve věku mateřské a základní školy je nabídka kroužků nejpestřejší a oblíbené kroužky se zaplní velice rychle, je tedy třeba přihlašovat děti na vybrané kroužky či aktivity dostatečně v předstihu před začátkem školního roku nebo nového pololetí.

Zaměření kroužků

Předškoláci a školáci si mohou vybírat z nabídky kroužků zaměřených na tyto hlavní oblasti:

  • Sport
  • Hudba a tanec
  • Výtvarná výchova a keramika
  • Divadlo
  • Technika
  • Cizí jazyky

 slovníček z inkluzivky- někde bokem

https://cloud.inkluzivniskola.cz/sites/default/files/uploaded/volny_cas_karticky_slovnicek.pdf

 

Přihlašování do kroužků

Většina kroužků začíná v průběhu září nebo na přelomu září a října. DDM a jiné organizace otevírají zápisy na nový školní rok obvykle již v červnu!

K zápisu do kroužků nebo oddílů se používají papírové přihlášky a v některých organizacích (např. většina DDM) je možno požádat o formuláře přeložené do jiných jazyků nebo pomoc některého z pracovníků s vyplněním přihlášky.

Některé organizace využívají k přihlašování do kroužků webový portál, jinde se přihlašuje pomocí e-mailu.

Pokud chcete, aby vaše dítě pokračovalo ve stejném kroužku i v příštím roce, musíte na další rok podat vždy novou přihlášku.

 

(rámeček nebo jiné grafické zvýraznění)

Důležité!

Pokud má vaše dítě například epilepsii, cukrovku, astma, alergie, prodělané operace v minulosti, speciální potřeby apod., je nesmírně důležité uvést tyto informace do přihlášky. Pravdivé uvedení těchto důležitých údajů neznamená vyřazení vašeho dítěte z kroužku, je ale zásadní pro zachování bezpečí vašeho dítěte a ostatních účastníků kroužku.

 

Platba za kroužky a odhlašování

Platba za kroužek se provádí vždy předem na celé pololetí nebo případně na celý rok.

Pokud nemáte prostředky na uhrazení kroužků, můžete zažádat o příspěvek na proplacení kroužku na webovém portále Darujeme kroužky dětem.

Každá organizace stanovuje vlastní pravidla pro vracení peněz za odhlášené kroužky. Ve většině případů se však uhrazená částka nevrací.

Pokud se v průběhu školního roku rozhodnete, že vaše dítě již do kroužku docházet nebude, není povinností, ale běžným zvykem oznámit to organizátorům kroužku. Uvolníte tím místo případným náhradníkům.

Kroužky ve školkách a ve školách

V případě kroužků, které se konají ve školách či ve školkách, přihlašujete dítě přímo tam. Informace a přihlášky dostanete od třídních učitelů nebo z družiny. Kroužky se konají v čase, kdy je dítě ve školce či ve školní družině. Instruktoři či lektoři si školní děti vyzvedávají přímo v družině a po skončení je doprovodí zpět. Mnohé mateřské školy, zejména v hlavním městě či v lokalitách s dostupnými sportovištěmi, nabízejí i výuku plavání či bruslení. V některých školkách jsou kroužky nabízeny jen předškolákům v posledním ročníku mateřské školy.