DAP: informace pro rodiče

Role asistentky/asistenta pedagoga při podpoře dětí a učitelů a učitelek ve škole: informace pro rodiče


Kdo je asistent/asistentka pedagoga (AP)?

AP pracují v České republice v mateřských, základních (nejčastěji) i středních školách.
Základem práce AP je podpora vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP), mezi které patří i vícejazyčné děti. Z velké části se jedná o přímou práci s těmito dětmi, tvorbu pomůcek a učebních materiálů, podporu vyučujících v organizační rovině i při výuce nebo při komunikaci s rodiči.


Kdo je dvojjazyčný asistent/asistentka pedagoga (DAP)?

DAP ve škole pomáhá učitelům s podporou vícejazyčných dětí, včetně příchozích dětí z Ukrajiny. Ideálně ovládá stejný komunikační jazyk jako dítě, s nímž pracuje. Tak jako například ukrajinský/ukrajinská AP pracuje s ukrajinskými dětmi.

DAP svou specializací naplňuje vzdělávací potřeby vícejazyčných dětí a zároveň jim pomáhá odbourávat psychickou zátěž, kterou jim nové školní prostředí přináší. Navazuje vztah důvěry mezi dítětem a školou, pomáhá dítěti překonávat frustraci z jazykové bariéry a pocity osamělosti.


Jak AP/DAP podporuje děti ve škole a s čím vám může pomoci?

 • Pomáhá dítěti, rodičům, učitelům/učitelkám i spolužákům překonat jazykovou bariéru při komunikaci.
 • Pomáhá rodičům i dítěti s orientací v novém prostředí, v nových zvyklostech a pravidlech.
 • Podporuje dítě v adaptaci, pomáhá mu se začleněním do kolektivu.
 • Vytváří pro dítě výukové materiály a pomůcky „na míru“.
 • Podporuje dítě ve výuce, pomáhá mu porozumět učivu.
 • Motivuje dítě a všestranně ho podporuje.
 • Poskytuje rodičům i učiteli/učitelce zpětnou vazbu o pokrocích a aktuálních potřebách dítěte.

Doporučení pro rodiče

 • Hlavní zodpovědná osoba za komunikaci s rodiči je vždy třídní učitel/učitelka. S ním/ní se musíte nejprve domluvit, zda se můžete samostatně obracet přímo na AP.
 • Stanovte si se všemi pedagogickými pracovníky (učiteli i AP) pravidla komunikace – formu (osobně, přes telefon, email apod.) a čas, kdy se na ně můžete obracet.
 • AP se také může účastnit třídních schůzek.
 • Příklady situací, s čím se můžete obracet přímo na AP:
  • příprava dítěte na výuku
  • účast dítěte na školních i mimoškolních akcích
  • zjišťování informací ohledně fungování školy (jídelna, družina, hodnocení, školní řád, školní poradenské pracoviště apod.)
  • sdělení informací ohledně pokroků dítěte ve vzdělávání či chování