Čeština online

Čeština online
V této sekci jsme pro vás připravili přehled našich online výukových nástrojů, které jsme vyvinuli pro jednotlivé věkové kategorie (věkové vymezení je jen přibližné). Jsou určené jak pro výuku ve škole, tak pro samostudium. Z ikony daného nástroje se prokliknete přímo na něj a vaše děti mohou hned začít s učením.
Seznam dalších online nástrojů pro učení a procvičování češtiny naleznete v sekci Užitečné tipy a odkazy/výuka a procvičování češtiny
V sekci Užitečné tipy a odkazy/výuka a procvičování češtiny je i přehled organizací, jazykových škol a dalších institucí, které pořádají různé různé typy prezenčních i online kurzů, stejně jako tipy na učebnice a další výukové materiály.

 

Pro děti od 5 do 15 let:

 

Aplikace Čeština2

Online nástroj pro vícejazyčné děti, které se teprve učí česky, jejich rodiče i vyučující.

 • Vhodná pro děti od 5 let, tj. i pro děti, které ještě neumí číst a psát.
 • Pokrývá mimo jiné témata klíčová pro samotný začátek docházky do české školy, např. školní pomůcky, názvy místností ve škole, názvy profesí ve škole, školní předměty, názvy dní v týdnu apod. Proto je vhodná i jako příprava dětí, které teprve budou nastupovat do české základní školy.
 • Použitelná na mobilu, tabletu, počítači i interaktivní tabuli.


Avatar

 

Pro děti a mládež od 15 do 20 let:

 

Levou zadní online (LZO)

Online nástroj pro dospívající, kteří přicházejí do České republiky bez znalosti češtiny, i jejich vyučující.

 • Vhodná pro žáky posledních ročníků ZŠ, žáky SŠ i pro dospívající, kteří jsou mimo vzdělávací systém.
 • E-learning pro samouky.
 • Videa a prezentace vysvětlující gramatické jevy.
 • Pracovní listy a metodické pokyny.
 • Interaktivní cvičení – doplňovačky, křížovky, spojovačky.
 • Cvičení na poslech, čtení s porozuměním, gramatiku a rozvoj slovní zásoby.
 • Automaticky vyhodnocovaná online cvičení a testy.
 • Postup od úrovně A0 (naprostý začátečník) do úrovně A2.
 • Modul kariérového poradenství (v přípravě).


Avatar

 

Pro děti a mládež od 15 do 20 let:

 

Aplikace Čeština levou zadní

Online nástroj pro dospívající. Aplikace je doplňkem k učebnici Levou zadní, ale lze používat i samostatně.

 • Zaměřená na procvičování gramatiky a slovní zásoby (běžná komunikační témata a slovní zásoba předmětů ZŠ).
 • Nepoužívá žádný překlad, cvičení jsou pouze v češtině.
 • Cvičení obsahují zvukové a obrazové doprovodné materiály.
 • Založená na generování tvarů slov, věty a otázky se díky tomu ve cvičeních neustále mění, a aplikaci je tak možné využívat opakovaně.
 • Využitelná pro Android i iOS.


Avatar