faq2x6cz

Jak najít mateřskou školu (MŠ)? Seznam mateřských škol v jednotlivých krajích najdete například zde. V některých městech jsou mateřské školy spádové, v jiných ne. Zápis nemusíte provést jen v jedné mateřské škole. Přihlášku můžete podat do více MŠ zároveň a pokud je dítě přijato do více škol, vyberete si jednu, do které dítě nastoupí.
Musí moje dítě mateřská škola přijmout? Mateřská škola je povinna dítě přijmout jen v posledním (předškolním) ročníku před nástupem dítěte do základní školy. Mateřské školy běžně přijímají děti od 3 let, ale na jejich umístění nemají rodiče v případě naplněné kapacity MŠ nárok. Věk dítěte je hlavním rozhodujícím kritériem pro přijetí dítěte do mateřské školy. Každá škola umístí nejprve všechny děti v předškolním věku a dále obsazuje zbývající volná místa podle věku přednostně od starších k nejmladším až do naplnění kapacity.
Co znamená „spádovost“? Spádová škola je škola v okolí vašeho bydliště. V některých městech jsou mateřské školy spádové, v jiných ne. Spádový obvod školy zahrnuje území okolo školy – v hlavním městě je to například několik okolních ulic – a pro všechny děti, které mají bydliště v tomto obvodu, je daná škola jejich spádová.
Jak zjistím, která mateřská škola je moje spádová? Zda mají MŠ ve vaší obci spádové obvody zjistíte na místním úřadě nebo na webových stránkách města nebo obce, kde žijete. K vyhledání informace ve vyhledávači můžete použít například termín „spádové obvody MŠ“.
Co mám dělat, když mateřská škola odmítla přijmout dítě ve věku PŠD do předškolního ročníku? 1) Pokud školky ve vašem místě bydliště mají spádové obvody a pokud se nejednalo o spádovou školku, podejte písemnou přihlášku na spádovou školku — ideálně ji zašlete poštou doporučeným dopisem na adresu školky.

2) Pokud jste nepodávali písemnou žádost a školka vám oznámila nemožnost přijmout dítě pouze neformální cestou (telefonát / email / osobní návštěva), podejte písemnou žádost. Můžete najednou podat více přihlášek do několika školek.

3) Pokud máte od své školky písemné rozhodnutí o nepřijetí, můžete zkusit oslovit jiné školky v okolí. Také se můžete obrátit na odbor školství vaší obce.

Kontakt na váš místní odbor školství najdete na stránkách státní správy pomocí adresáře odborů školství. Také se můžete vždy obrátit na nejbližší integrační centrum nebo místní pomáhající organizaci.


V Praze existuje další (a doporučená) možnost, kam se obrátit pro pomoc s hledáním školy na úrovni obce — je to Centrum následné podpory uprchlíkům z Ukrajiny (CNPUU). Najdete ho na adrese Arbesovo náměstí 70/4 Praha 5. Jsou zde zastoupeny odbory školství jednotlivých městských části Prahy.
Více informace o CNPUU na stránkách Magistrátu hl. m. Praha pro Ukrajince.

Adresář
Integrační centra
Pomáhající organizace

Je lepší podávat přihlášku osobně nebo poštou? Podání poštou je pohodlnější a také spolehlivější způsob podání přihlášky. Pošlete přihlášku doporučeným dopisem na adresu školy. Škola má v takovém případě povinnost přihlášku řádně zpracovat a poslat vám oficiální rozhodnutí.
Jak mohu zajistit soudní překlad dokumentů? V první řadě upozorňujeme, abyste nepodávali origiánály dokumentů. Doporučujeme si pořídit nejdříve ověřenou kopii pomocí služby Czech POINT na poště. Postupujte tak především proto, aby se nepoškodil originální dokument (soudní překladatel musí fyzicky připojit překlad k překládanému dokumentu) a aby originál zůstal vždy u vás.

Nalézt soudního překladatele můžete na seznamu zde.
Stránky služby Czech POINT naleznete zde.

Jak zajistím tlumočníka? Tlumočení může být zajištěno ze strany školy nebo poradny pomocí interkulturních pracovníků prostřednictvím Národního pedagogického institutu — můžete o to požádat školu ještě před plánovanou schůzkou.

Pokud hledáte tlumočníka sami, máte několik možností.

1. Doprovod interkulturního pracovníka:
– pro Prahu a Středočeský kraj využijte seznam interkulturních pracovníků
– v Ústeckém kraji se lze obratit na Poradnu pro Integraci nebo Diecezní Charitu Litoměřice
– aktuální informace o službách interkulturních pracovníků v jiných regionech zjistíte v nejbližším Integračním centru.

2. Charita ČR nabízí na informační lince také službu tlumočení po telefonu.

Jak můžu omluvit dítě ze školy? Pokud předem víte, že vaše dítě bude chybět ve škole, omluvte je písemně předem. Třídní učitel vám na začátku školní docházky nebo na začátku školního roku většinou na třídních schůzkách vysvětlí, jakým způsobem máte komunikovat se školou při omlouvání dítěte – může to být emailem, SMS apod. V textu uveďte, od kdy a do kdy bude dítě chybět, z jakého důvodu. Žádost o uvolnění na jeden den schvaluje třídní učitel, uvolnění na více dní schvaluje ředitel školy. Pokud se vaše dítě neúčastní nějaké školní akce (například výlet, lyžařský kurz, škola v přírodě atd.), musí v době konání akce chodit do školy do jiné třídy. Pokud dítě v době konání mimoškolní akce nebude docházet do školy, musíte je předem omluvit.