FAQ: 2–6_CZ

Odpovědi na vaše nejčastější dotazy

Vybíráme pro vás dotazy, se kterými se nejčastěji obracíte na nás nebo na Ukrajinskou infolinku MŠMT. Dotazy průběžně aktualizujeme, pokud zde přesto nenaleznete odpověď na vaši otázku, napište nám.

 
Zákon o PŠD se týká:

  • rodičů/zakonných představitelů dítěte ve věku povinné školní docházky
  • škol, jejich zřizovatelů (obec nebo městská část Prahy) a krajských úřadů (nebo Magistrát Hl.m. Prahy)

Rodiče mají povinnost zajistit ze své strany vzdělávání dítěte ve věku PŠD.
Spádová škola má povinnost přijmout dítě ve věku PŠD, pokud jí to umožňují kapacity.
V případě absence volných míst přechází zajištění přístupu dítěte ke vzdělávání do zodpovědnosti dané obce.
Pokud není možné najít místo ve škole ani na úrovni obce, odpovědnost musí přebrat krajský úřad a zabezpečit místo na úrovni kraje.“
 


 
Zákon o PŠD se vztahuje na poslední ročník předškolního vzdělání (věk 5 let) a na 9 let základního vzdělání (věk 6–15 let).

Tím pádem:

  • dítě, které dne 31.8. dosáhne věku 5 let, musí začít v září doházet do povinného předškolního ročníku
  • dítě ve věku 1–9 třídy musí docházet na základní školu (1. třída — 6 let dnem 31.8.)

 


 
V první řadě upozorňujeme, abyste nepodávali origiánály dokumentů. Doporučujeme si pořídit nejdříve ověřenou kopii pomocí služby Czech POINT na poště. Postupujte tak především proto, aby se nepoškodil originální dokument (soudní překladatel musí fyzicky připojit překlad k překládanému dokumentu) a aby originál zůstal vždy u vás.
 
Nalézt soudního překladatele můžete na seznamu zde.
Stránky služby Czech POINT naleznete zde.
 


 
Tlumočení může být zajištěno ze strany školy nebo poradny pomocí interkulturních pracovníků prostřednictvím Národního pedagogického institutu — můžete o to požádat školu ještě před plánovanou schůzkou.
 
Pokud hledáte tlumočníka sami, máte několik možností.

 


 
Seznam mateřských škol v jednotlivých krajích najdete například zde. V některých městech jsou mateřské školy spádové, v jiných ne. Zápis nemusíte provést jen v jedné mateřské škole. Přihlášku můžete podat do více MŠ zároveň a pokud je dítě přijato do více škol, vyberete si jednu, do které dítě nastoupí.
 


 
Mateřská škola je povinna dítě přijmout jen v posledním (předškolním) ročníku před nástupem dítěte do základní školy. Mateřské školy běžně přijímají děti od 3 let, ale na jejich umístění nemají rodiče v případě naplněné kapacity MŠ nárok. Věk dítěte je hlavním rozhodujícím kritériem pro přijetí dítěte do mateřské školy. Každá škola umístí nejprve všechny děti v předškolním věku a dále obsazuje zbývající volná místa podle věku přednostně od starších k nejmladším až do naplnění kapacity.
 


 
Spádová škola je škola v okolí vašeho bydliště. V některých městech jsou mateřské školy spádové, v jiných ne. Spádový obvod školy zahrnuje území okolo školy – v hlavním městě je to například několik okolních ulic – a pro všechny děti, které mají bydliště v tomto obvodu, je daná škola jejich spádová.
 


 
Zda mají MŠ ve vaší obci spádové obvody zjistíte na místním úřadě nebo na webových stránkách města nebo obce, kde žijete. K vyhledání informace ve vyhledávači můžete použít například termín „spádové obvody MŠ“.
 


 
1. Pokud školky ve vašem místě bydliště mají spádové obvody a pokud se nejednalo o spádovou školku, podejte písemnou přihlášku na spádovou školku — ideálně ji zašlete poštou doporučeným dopisem na adresu školky.
2. Pokud jste nepodávali písemnou žádost a školka vám oznámila nemožnost přijmout dítě pouze neformální cestou (telefonát / email / osobní návštěva), podejte písemnou žádost. Můžete najednou podat více přihlášek do několika školek.
3. Pokud máte od své školky písemné rozhodnutí o nepřijetí, můžete zkusit oslovit jiné školky v okolí. Také se můžete obrátit na odbor školství vaší obce.

Kontakt na váš místní odbor školství najdete na stránkách státní správy pomocí adresáře odborů školství. Také se můžete vždy obrátit na nejbližší integrační centrum nebo místní pomáhající organizaci.

Adresář
Integrační centra
Pomáhající organizace
 


 
Podání poštou je pohodlnější a také spolehlivější způsob podání přihlášky. Pošlete přihlášku doporučeným dopisem na adresu školy. Škola má v takovém případě povinnost přihlášku řádně zpracovat a poslat vám oficiální rozhodnutí.
 


 
Pokud předem víte, že vaše dítě bude chybět ve škole, omluvte je písemně předem. Třídní učitel vám na začátku školní docházky nebo na začátku školního roku většinou na třídních schůzkách vysvětlí, jakým způsobem máte komunikovat se školou při omlouvání dítěte – může to být emailem, SMS apod. V textu uveďte, od kdy a do kdy bude dítě chybět, z jakého důvodu. Žádost o uvolnění na jeden den schvaluje třídní učitel, uvolnění na více dní schvaluje ředitel školy. Pokud se vaše dítě neúčastní nějaké školní akce (například výlet, lyžařský kurz, škola v přírodě atd.), musí v době konání akce chodit do školy do jiné třídy. Pokud dítě v době konání mimoškolní akce nebude docházet do školy, musíte je předem omluvit.
 


chat Feedback

Názory vyjádřené na webové stránce nereflektují automaticky stanovisko a postoje organizace UNICEF. Prezentace materiálů (včetně map) neznamená vyjádření jakéhokoliv názoru ze strany UNICEF na legální status jakékoliv země, oblasti, politické entity nebo hranic.

META o.p.s. facebbok facebbok facebbok
META, o. p. s. - Podpora příležitostí ve vzdělávání
Žerotínova 35, 130 00 Praha 3
www.meta-ops.cz
www.ceskylevouzadni.cz
www.inkluzivniskola.cz