V české škole

V české škole

Český a ukrajinský vzdělávací systém se od sebe liší, zejména se to týká žáků na středních školách. Povinná školní docházka se v Česku vztahuje na děti ve věku od 6 do 15 let, pro pětileté děti platí povinný rok předškolní přípravy v mateřské škole. České děti navštěvují povinně 9 tříd na základní škole, v šesté či osmé třídě mohou přestoupit na víceleté gymnázium. Na devítiletou školní docházku pak navazují střední školy ukončené buď maturitou nebo výučním listem.

 

Srovnání ukrajinského (obr. 1) a českého (obr. 2) vzdělávacího systému

 

V této sekci nebudeme detailně popisovat rozdíly obou systémů ani představovat systém český. To můžete nalézt v příslušných sekcích dle věku vašeho dítěte (dítě 2–6 let pro MŠ, dítě 6–15 let pro ZŠ a mládež 15+ pro SŠ) a rovněž v sekci FAQ.

Vytipovali jsme několik oblastí, které jsou pro český vzdělávací systém a fungování škol specifické, a ty jsme pro vás zpracovali do krátkých videí. A dle potřeby zpracujeme i další. Pokud byste měli podnět, v jaké oblasti či situaci týkající se vzdělávání vašich dětí, by vám podobné video pomohlo, dejte nám vědět v dotazníku zpětné vazby.


Český školní rok

Kdy jsou první třídní schůzky, kdy jsou státní svátky a prázdniny nebo kdy se podávají přihlášky na střední školy? V tomto videu vás seznámíme s důležitými termíny a milníky českého školního roku.


Jak komunikovat se školou

Telefonovat nebo psát e-mail, hledat informace na webu školy nebo na nástěnce u vstupních dveří, co je to škola online? V tomto videu vás seznámíme s nejčastějšími komunikačními platformami i s tím, jaká jsou psaná i nepsaná pravidla pro komunikaci se školou.


Kde si říct ve škole o podporu

Třídní učitel, metodik prevence, výchovný poradce, asistent pedagoga, školní psycholog i školník. Tito muži i ženy jsou vašim dětem ve škole k dispozici, ve videu se dozvíte, v jakých situacích se na ně můžete obracet.


Wellbeing

Stres z války a opuštění domova je psychicky náročné pro děti i dospělé. Nikdo na to ale nemusí být sám. Ve videu vám přinášíme pár tipů, jak podpořit psychické zdraví vaše i vašich dětí, jak pečovat o děti i sebe v době válečné krize.


Pohovor s ředitelem střední školy

Pokud má uchazeč či uchazečka o studium na SŠ udělenou dočasnou ochranu na základě válečného konfliktu na Ukrajině, může požádat o odpuštění zkoušky z ČJ (a dále např. možnost konání zkoušky z matematiky v ukrajinském jazyce). Znalost českého jazyka se pak ověřuje rozhovorem s ředitelem/ředitelkou školy. Ve videu přinášíme ukázku takového rozhovoru, aby se na něj vaše děti mohli připravit. Otázky, které klade ředitel uchazečům o studium, jsme sestavili na základě zkušeností našich klientů a klientek, kteří takovým rozhovorem v minulosti prošli. Nejedná se ale o standardizovanou zkoušku (na rozdíl od testů z češtiny a matematiky) a není jisté, zda přesně takové otázky budou položeny vašim dětem.


Základní umělecké školy

Děti, které se chtějí rozvíjet v hudební, taneční, výtvarné či literárně-dramatické oblasti, mohou v České republice navštěvovat Základní umělecké školy. Ve videu vám přinášíme užitečné informace o těchto školách, např. co se na nich vyučuje, pro koho jsou a jak a kdy probíhá přijímací řízení.
Informace o ZUŠ naleznete i v sekci Volnočasové aktivity.