Aktuální změny v podmínkách přijímacího řízení na střední školy

Sudy czech

Pozor! V rámci aktuálního přijímacího řízení na střední školy jsou plánovany změny některých podmínek.
 • Změny mají vstoupit v platnost 1.1.2024.
 • O statusu změn vás budeme informovat v sekcích Novinky, Mládež 15+ a také prostřednictvím našeho Telegramu pro lidi z Ukrajiny.
 • Oficiální informace najdete na informačním webu k přijímacímu řízení 2024 a na stránkách CERMAT.

 

Jaké budou podmínky přijímacího řízení?

 
Pro 1. a 2. kolo přijímacího řízení platí jednotné podmínky:

Lze podat až 3 přihlášky na obory bez talentové zkoušky. Termín pro podání přihlášek v 1. kole je 1.02.–20.02.2024.

 

Prioritizace škol uchazečem probíhá již v okamžiku podání přihlášky, a ne po vyhlašení výsledků odpovídajícího kola přijímacího řízení:

 • Pořadí škol na přihlášce odpovídá prioritě, kterou mají školy pro ucházeče: jako první se uvádí nejvíc prioritní obor, jako poslední — nejméně prioritní.
 • Změnit prioritu škol v již podané přihlášce nelze. Jediná možnost je zpětvzetí přihlášky a podaní nové — taktéž platí deadline 20.2.2024.
 • Zápis na školu, kam byl uchazeč v daném kole přijat, se již neodehrává prostředníctvím zápisového listku — ten se odteď úplně ruší.
 • Nově bude uchazeč automaticky zapsán na jednu nejprioritnější školu, na ketrou byl přijat na základě zveřejněných výsledků daného kola.
 • Pokud je uchazeč přijat na více škol, je automaticky zapsán pouze na tu, kterou v přihlášce uvedl jako prioritnější. Zároveň je v daném kole automaticky vyloučen z výběrového řízení na další školy, i když se podle výsledku ocitl mezi přijatými.
 • Uchazeč má možnost vzdát se přijetí na obor, kam byl automaticky přijat, ale v tomto případě dané kolo úplně ztratí. Vzdání se přijetí nepřináší pro uchazeče žádný nárok: ani na přijetí do jiného oboru z přihlášky, ani na posun automatický do druhého kola daného oboru.
 • Lze to tedy shrnout takto: ve výsledku 1. a 2. kola je každý uchazeč, který se v daném kole hlásil na aspoň jedenu školu, buď přijat na jednu prioritnější školu, nebo není přijat na žádnou. Na škole, kam byl přijat, buď zůstane, nebo se vzdá přijetí a teprve v rámci dalšího kola se může znovu někam hlásit.

 

2. kolo přijímacího řízení začíná 20. května — po kompletním uzavření 1. kola. Seznam otevřených oborů včetně kapacit bude dostupný prostřednictvím jednotného systému. Termín pro podání přihlášek ve 2. kole je do 24 května.

 • Účastnit se 2. kola mohou pouze ti uchazeči, kteří:
  • v 1. kole nebyli přijati na žádnou školu
  • v 1. kole se vzdali přijetí
  • 1. kola se vůbec neúčastnili
 • U oborů, které mají mezi kritérií přijímacího řízení jednotnou přijímací zkoušku, platí nově povinnost v rámci 2. kola zohledňovat výsledky uchazečů z JPZ stejným způsobem, jako v rámci 1. kola.
 • Jelikož se JPZ koná jenom v 1. kole, to znamená, že uchazeči, kteří v 1. kole neskládali JPZ, nemohou se ve 2. kole hlásit na obory s JPZ.

 

Odvolání proti nepřijetí je nově možné pouze z důvodů pochybností ohledně řízení. Prostor pro odvolání proti nepřijetí z kapacitních důvodů se ruší spolu se zápisovým listkem — díky systému prioritizace se kapacity oborů zaplňují definitivně.

 

Změny v pravidlech podání přihlášek:

Letos lze přihlášky podávat jedním ze tří způsobů: (1) Elektronická přihláška, (2) Výpis ze systému nebo (3) Tiskopis. Podrobněji o každém způsobu se dočtete níže.

 

Přílohy k přihláškám se nově podávají formou obyčejných kopií.

 • V případě cizojazyčných dokumentů je stále třeba zajistit soudní překlad do českého jazyka. K překladu nedoporučujeme podávat originál, ale ověřenou kopii. K přihlášce pak bude stačit přikládat obyčejné kopie/scany/foto tohoto překladu.
 • Potvrzení od lékaře (v případě potřeby) se nově dokládá jako příloha (předtím se označovalo na přihlášce).
  Věnujte zvýšenou pozornost tomu, aby na potvrzení byl správně uveden kód vybraného oboru.
 • V případě vyplnění přihlášky v online-systému — způsoby (1) a (2) — přílohy dokládáte jen jednou pro všechny školy, a to nahráním foto/scanu do systému.
 • V případě podání 3. způsobem (tiskopis) všechny přílohy musíte doručit spolu s přihláškou na každou školu, kam se hlásíte.

(1) Elektronická přihláška:

 • V systému máte informace na jednom místě: přehled škol a oborů, počty zájemců a přijatých uchazečů z minulých let a přehled veškerých dokumentů ketré je třeba doložit k přihlášce na vybraný obor/školu
 • Přihlásíte se do systému prostřednictvím NIA (Mobilní klíč nebo Bankovní identita).
 • Celý proces vyřidíte online— vyplnění i podání přihlášky.
 • Všechny potřebné přílohy dodáte online, prostřednictvím nahrání scanu/foto do systému.
 • Pozvanku ke zkouškám dostanete online.
 • Budete mít přístup k výsledkům uchazeče u JPZ.

(2) Výpis ze systému:

 • V systému máte informace na jednom místě: přehled škol a oborů, počty zájemců a přijatých uchazečů z minulých let a přehled veškerých dokumentů ketré je třeba doložit k přihlášce na vybraný obor/školu
 • Není třeba se přihlašovat.
 • Přihlášku vyplníte online.
 • Všechny potřebné přílohy dodáte online, prostřednictvím nahrání jejich scanu/foto do systému.
 • Na e-mail dostanete PDF výpisu. Výpis je nutné vytisknout, podepsat a doručit na každou školu, kam se hlásíte (na adresu školy, doporučujeme poslání poštou doporučeným dopisem). Zasílat přílohy v tomto případě není třeba — stačilo jejich nahrání do systému.
 • Pozvanku ke zkouškám dostanete poštou doporučeným dopisem.
 • Nebudete mít přístup k výsledkům uchazeče u JPZ.

(3) Tištěná přihláška (postaru):

 • Pro správné vyplnění přihlášky si potřebujete dohledat přesné údaje škol a oborů — název a adresa, kód oboru i se zaměřením.
 • Vyplněné a podepsané přihlášky musíte doručit na každou školu, kam se hlásíte (na adresu školy, doporučujeme poslání poštou doporučeným dopisem).
 • Všechny vyžadované přílohy musíte spolu s přihláškou doručit na každou školu, kam se hlásíte.
 • Všechny přihlášky mají být vyplněné stejně, školy mají být uvedené ve stejném pořadí.
 • Pozvanku ke zkouškám dostanete poštou doporučeným dopisem.
 • Nebudete mít přístup k výsledkům uchazeče u JPZ.
 
Upravené podmínky přijímacího řízení pro lidi s dočasnou ochranou zůstávají v platnosti i letos:
 • Uchazeči s dočasnou ochranou mají právo nahradit chybějící doklady o předchozím vzdělání čestným prohlášením — nutné podat spolu s přihláškou. Vzor čestného prohlášení ke stažení naleznete zde.
 • Podrobnější přehled možných úprav podmínek přijímacího řízení pro uchazeče s odlišným mateřským jazykem najdete zde.

 

Důležité termíny:
 • do 31.1.2024 — školy zveřejní kritéria přijímacího řízení
 • 1.2.–20.2.2024 — termín pro podání přihlášek na obory s maturitou a výučním listem
 • 15.3.–31.4. — období pro konání školní části přijímacích zkoušek (zveřejnění termínu školou min. 14 dní předem).
 • 12.4 a 15.4. — termíny konání JPZ na 4leté a nástavbové obory
 • 16.4. a 17.4. — termíny konání JPZ na víceletá gymnázia
 • 29.4 a 30.4. — náhradní termíny JPZ na 4leté obory i víceletá gymnázia
 • 15.5. — výsledky 1. kola přijímacího řízení
 • 20.5. — zahajení 2. kola přijímacího řízení: seznam oborů i volných míst bude dostupný v jednotném systému
 • do 24.5. — termín pro podání přihlášek v 2. kole
 • 21.6. – výsledky 2. kola přijímacího řízení

 

3. a další kola:

Účastnit se 3. a dalších kol přijímacího řízení mohou opět jenom ti uchazeči, kteří:

 • buď nebyli přijáti na žádnou školu,
 • nebo vzdali se přijetí,
 • nebo se 1. a 2. kol ani neúčastnili.

Termín pro podání přihlášek do dalšího kola nesmí být stanoven na dříve než na 7. den po vyhlašení výsledků předchozího kola.

 • O konkrétních podmínkách a termínech rozhodují samotné školy.
 • Informace o 3. a dalších kolech zveřejňují školy na svých webových stránkách.

Přihlášky ve 3. a dalších kolech lze podávat pouze formou tiskopisu:

 • Prioritizace se již neaplikuje, pořádí škol na přihlášce nemá význam.
 • Maximální počet přihlášek, škol nebo oborů není omezen.
 • Na každou školu je třeba podát zvláštní přihlášku.
 • V přihlášce na každou školu uvádějte obory pouze této školy.

Zápis do ZŠ a odvolání proti nepřijetí

Zápis do ZŠ a odvolání proti nepřijetí

Přijímací řízení 2024 — ukrajinské VŠ

Přijímací řízení 2024 — ukrajinské VŠ

Projekt „Vítej v Česku“ pro ukrajinské teenagery a mládež

Projekt „Vítej v Česku“ pro ukrajinské teenagery a mládež

Užitečné Telegram-kanály

Užitečné Telegram-kanály

Darujeme kroužky dětem

Darujeme kroužky dětem

Podmínky přijímacích zkoušek pro uchazeče s odlišným mateřským jazykem

Podmínky přijímacích zkoušek pro uchazeče s odlišným mateřským jazykem

Aktuální změny v podmínkách přijímacího řízení na střední školy

Aktuální změny v podmínkách přijímacího řízení na střední školy

Bezplatná příprava na přijímací zkoušky na střední školy pro žáky z Ukrajiny

Bezplatná příprava na přijímací zkoušky na střední školy pro žáky z Ukrajiny

META na Schola Pragensis

META na Schola Pragensis

Termín pro podání přihlášek ke studiu na střední škole — obory s talentovou zkouškou

Termín pro podání přihlášek ke studiu na střední škole — obory s talentovou zkouškou

Předškolní vzdělávání — dětské skupiny

Předškolní vzdělávání — dětské skupiny

Veletrhy středních škol — celá ČR

Veletrhy středních škol — celá ČR

200 volných míst na středních školách v Praze

200 volných míst na středních školách v Praze

Darujeme kroužky dětem

Darujeme kroužky dětem

META: kurzy češtiny pro mládež

META: kurzy češtiny pro mládež

Začíná nový školní rok

Začíná nový školní rok

{"slide_show":3,"slide_scroll":1,"dots":"true","arrows":"true","autoplay":"true","autoplay_interval":3000,"speed":600,"loop":"true","design":"design-1"}